Plać mniej za energię

Kalkulator mocy biernej

Pobierz kalkulator mocy na Androida!

Get it on Google Play

Obliczenia prowadzone są w czasie rzeczywistym dlatego czasami w niektórych polach mogą pojawiać się takie wartości jak NaN (Not a number) lub Inf (Infinity). Po wprowadzeniu danych do wszystkich koniecznych pól wynik zostanie wyświetlony poprawnie.

Cosinus na tangens

-
wprowadź cosɤ
-
obliczony tgɤ

Tangens na cosinus

-
wprowadź tgɤ
-
obliczony cosɤ

Silnik

Dane:

[obr/m]
wprowadź obroty
[kW]
wprowadź moc
[%]
wprowadź sprawność
-
wprowadź aktualny cosɤ
-
wprowadź cosɤ zadany

Oblicz:

-
obliczony tgɤ
-
obliczony tgɤ zadany
[kW]
obliczone P1
[kvar]
obliczone Q1
[kvar]
obliczone Qw
[kvar]
obliczone Qkond

Miesięczne zapotrzebowanie mocy biernej pojemnościowej

Dane:

[kW]
moc czynna max. wykazana przez licznik
[h]
dobowy czas użytkowania energii czynnej
-
ilość dni
[kWh]
ilość energii czynnej
[kvarh]
ilość energii biernej
-
współczynnik mocy zadany tgɤ2

Oblicz:

-
współczynnik mocy wyliczony tgɤ1
[h]
czas użytkowania energii czynej
[kW]
średnia moc czynna wyliczona
[kvar]
średnia moc bierna wyliczona
[kvar]
moc bierna baterii kondensatorów

Miesięczne zapotrzebowanie mocy biernej pojemnościowej

Dane:

[kW]
moc czynna max. wykazana przez licznik
[kWh]
ilość energii czynnej
[kvarh]
ilość energii biernej
-
współczynnik mocy wymagany tgɤ0
-
współczynnik mocy zadany tgɤ2

Oblicz:

[h]
czas uzytkowania mocy czynnej max.
-
ilość dni użytkowania mocy czynnej max.
-
współczynnik mocy wyliczony osiągany tgɤ1
[kvar]
moc bierna baterii kondensatorów

Oferta

  • Pomiary
    Posiadamy do dyspozycji szereg specjalistycznych urządzeń pomiarowych diagnozujących sieć i pozwalających na prawidłowy dobór urządzeń kompensujących moc bierną.
  • Kompensacja mocy biernej
    Zajmujemy się kompensacją mocy biernej, układami pomiarowymi energii elektrycznej oraz monitoringiem parametrów sieci energetycznej.
  • Serwis
    Prowadzimy naprawy, modernizacje i remonty zepsutych, bądź zniszczonych baterii kondensatorów. Oferujemy szeroki wachlarz usług w ramach kompensacji mocy biernej.